Poland on the move

W Zespole Szkół Morskich w Darłowie rozpoczyna się rekrutacja do projektu ” Poland on the move” – praktyki w Portugalii. Projekt ten powstał w ramach programu PO WER, jest realizowany przez FRSE i skierowany do uczniów klas uczących się w zawodach: technik hotelarstwa i technik logistyk. Celem projektu jest zdobywanie umiejętności praktycznych, wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych oraz doskonalenie języka angielskiego. Wszystkim ubiegającym się o udział w projekcie życzymy powodzenia.

Harmonogram rekrutacji na rok 2016/2017
POLAND ON THE MOVE Praktyki w Portugalii

TERMIN ZADANIE KTO
7 listopada 2016 Rozpoczęcie rekrutacji Wnioski do pobrania ze strony szkoły (zakładka "Poland on the move")
18 listopada 2016 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń Biela A. Kozłowska U. Lupke A. Mickiewicz A.
16 listopada 2016 Spotkanie informacyjne dla rodziców Kuc M. Staniszewska A. Lupke A. Tepurska J.
21-25 listopada 2016r Sprawdzian znajomości języka angielskiego. Domżałowicz A. Mazepa M. Jastrzębska D.
28 listopada 2016 Spotkanie zespołu rekrutacyjnego i ustalenie listy głównej i rezerwowej Grupa projektowa
30 listopada 2016 Ogłoszenie wyników rekrutacji Grupa projektowa
Dokumenty do pobrania:

Comments are closed.

© 2017 Zespół Szkół Morskich